Hitta Vilse-utbildningar för barn och föräldrar på Khadija center

Tack vare ett projektbidrag från stiftelsen Solstickan kan Civilförsvarsförbundet utbilda barn och föräldrar på Khadija center, Kista, i Hitta Vilse. Lördagen den 19 september deltog ett trettiotal barn och föräldrar från islamska centret Khadija center i vår utbildning, som allas vår Hitta Vilse-pappa Harry Sepp drog. Under hösten håller vi fler Hitta Vilse-utbildningar för centret. Initiativtagare till centret är Kista folkhögskola. Ett flertal 72-timmarsföreläsningar kommer även att hållas för Kista folkhögskolas samtliga elever.