En dag på ett förbundskansli

Arbetet på en ideell organisations förbundskansli är fartfyllt!

Ingen dag är den andra lik och väl är väl det. Arbetsuppgifterna är varierande, från propositionsskrivande, utskick av stora mängder
stämmohandlingar, förberedelser av barnsäkerhetsprojekt tillsammans med ny samarbetspartner, marknadsföring av företagsutbildningar, medlemskommunikation, support till föreningsaktiva, extern finansieringsresearch, till för närvarande aktuella tidskrävande ansökningar i vår strävan att kunna förverkliga framtida utbildningar i syfte att skapa ett säkrare och tryggare liv.

Och nej, det är inte alltid ett så lätt arbete. Ibland är det verkligt stora utmaningar vi ställs inför. Vilken tur att det finns klokskap, erfarenhet, gemenskap och en hel del humor att ta till vid sådana tillfällen.