Ny rapport i spåren av skogsbranden 2014

16 september publicerade Länsstyrelsen i Västmanland en ny rapport från Försvarshögskolan som tar upp förbättringsområden i spåren av skogsbranden 2014. Bland annat visar rapporten på brister i kopplingen mellan regelverk och systemprinciper och de centrala aktörernas beredskap och förmåga att utföra sina uppdrag. I rapporten konstateras också att det läggs för mycket energi på samverkansformer och för lite på resultat: det behövs mer action och mindre prat. Paradoxalt nog kritiseras samtidigt Civilförsvarsförbundet för att ha visat för mycket action (action som ledde till att FRG gjorde fantastisk insats, räddningsledaren Lars-Göran Uddholm berömde också FRG:s insats). I rapporten står att Civilförsvarsförbundet saknade mandat för att aktivera FRG från flera kommuner. Detta är inte korrekt. Civilförsvarsförbundet hade fått mandat att kalla in FRG för att hjälpa till i den extrema situation som rådde under branden.

Rapporten från Försvarshögskolan och Crismart är på 138 sidor och kan laddas ned från Länsstyrelsen Västmanlands hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/nyheter/2015/Pages/sveriges-krisberedskap-behover-utvecklas.aspx

 

Bilden tagen cirka ett år efter skogsbranden i ett område strax utanför Ängelsberg.

Foto: Anders J Andersson