När politik blir Excelark

Politiken för det civila samhället är framåtsyftande och skapar förutsättningar för ett stärkt samhälle något som vi alla kommer att kunna ha fördelar av. I dess praktiska tillämpning är emellertid civilsamhället, åtminstone till vissa delar, på väg att reduceras till Excelark. Vill man inte det är skyndsamma åtgärder nödvändiga!

För den ”oinvigde” framstår förmodligen det jag skriver som kryptiskt Vad menar han? När jag en gång för tid över ska jag berätta betydligt mer. Men förhoppningsvis blir det snart en annan ordning! Och det är vad som är viktigt – för Sverige!