Eldsjälar och inspiratörer i Civilförsvarsförbundet

I Kungsör är Civilförsvarsförbundet, med Bosse Ljungblom i spetsen, involverade i Kungsörs
kommuns integrationsarbete. De har bjudit in nyanlända till sin aktivitet under kampanjveckan Bättre balans
28 september – 4 oktober, för att berätta om hur man kan förebygga fall och andra olycksfall.De som är nya i kommunen kommer i sin tur att berätta sina historier, beskriva sin verkligen och kultur. Integrationsprojekt i allra högsta grad! Civilförsvarsförbundets medlemmar i Kungsör vill också hjälpa nyanlända med språket genom språkcaféer och ge samhällsinformation i form av att SFI-studenter erbjuds utbildningen 72-timmar, en grundläggande kurs i krisberedskap. Genom kontakten hoppas Civilförsvarsförbundet också kunna rekrytera nya medlemmar till föreningen och till FRG. I en krissituation behövs folk, med olika kompetenser, bakgrunder och språkkunskaper.

I Solna arrangeras under flera dagar, med början torsdag 10 september insamling, fik mm till förmån för flyktingar. Strålande initiativ #kraftsamlingsolna av medlemmar i bl.a. Civilförsvarsförbundet och FRG.

Civilförsvarsförbundet i Dalarna skänker för varje företagsutbildning som genomförs 200 kr till UNHCR och deras hjälparbete till förmån för flyktingarna. Ett lysande initiativ, samtidigt Dalarna utmanar övriga distrikt och förbundet att hjälpa till i flyktingkatastrofen på liknande sätt.

Civil AB har antagit utmaningen från Dalarna och kommer också att skänka 200 kr till flyktinghjälpen, för varje företagsutbildning som genomförs.

Är du engagerad på något sätt i hjälparbetet för flyktingarna? Hör gärna av dig till info@civil.se så kan vi sprida informationen vidare!