Ny strategi för att bekämpa terrorbrott

Regeringen har tagit fram ett förslag till ny strategi för att förebygga, förhindra och försvåra terrorism. Förslaget är överlämnat till riksdagen.

– Strategin ska vara utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete mot terrorism. Den ska strukturera arbetet, förtydliga roller och peka ut de behov som finns av ny lagstiftning och nya verktyg, säger inrikesminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

Bland åtgärderna finns skärpt vapenlagstiftning, regeländringar för att öka samarbetet mellan Säpo (Säkerhetspolisen) och FRA (Försvarets radioanstalt) samt Must (militära underrättelse- och säkerhetstjänsten). Det ska också bli möjligt för den nationella insatsstyrkan att ta hjälp av insatsstyrkor från grannländerna.

Regeringen har gett Polismyndigheten och Säpo i uppdrag att använda strategin i sitt dagliga arbete. Strategin kommer att följas av andra uppdrag och styrande åtgärder till myndigheter så att den även blir en del av deras verksamhet.

Anders Ygeman anser också att det behövs ett stärkt förebyggande arbete, fler avhopparverksamheter och samordnare i samtliga kommuner. Det kommer också att bli utökad och mer avancerad elektronisk övervakning.

Läs mer på regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2015/08/forebygga-forhindra-och-forsvara–den-svenska-strategin-mot-terrorism/

Läs även Sveriges radios bevakning av presskonferensen: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6242610

 

Foto: Flickr/Windell Oskay