Civilförsvarsförbundet och fallpreventionen

Civilförsvarsförbundet har på olika sätt gett uppmärksamhet åt fallolyckornas stora andel av olyckorna. Fallolyckorna ger ju upphov till mycket mänskligt lidande. Dessutom kostar vården, rehabiliteringen och bestående hjälpbehov som följd av fallen mycket pengar. Eftersom antalet äldre, inte minst ”äldre äldre”, kommer att öka kraftigt måste krafttag göras. För att på ett konkret sätt bidra till att minska fallolyckorna engagerar sig Civilförsvarsförbundet i det som från detta år kallas ”Fallveckan”, 28 september – 4 oktober. Alla lokalföreningar i Civilförsvarsförbundet kan vara med och göra skillnad. Ett materiel framtaget av MSB är under distribution genom förbundskansliets försorg. Jag hoppas att alla lokalföreningar ser behovet och möjligheterna. Har du frågor om ”Fallveckan” kan du vända dig till Yvonne Norrgård på förbundskansliet, tfn 08-629 63 62 eller yvonne.norrgard@civil.se .

Tänk på att ingen kan göra allt, att alla alla kan göra något för säkrare och tryggare liv och att ditt engagemang därför behövs!