Extremt stor risk för skogsbrand

Just nu råder det extremt stor risk för skogsbrand i stora delar av landet. Det långvariga vackra och torra vädret har lett till att det råder extremt stor risk för skogsbrand. Framförallt gäller det de östra kusterna i Götaland och på Gotland. Risken är också mycket hög i resterande Götaland samt östra Svealand och längs Norrlandskusten.

I många kommuner råder nu eldningsförbud.

 

– Om du har tänkt handskas med öppen eld är det viktigt att vara väl förberedd, ha kunskap om rådande brandrisk, ta reda på om eldningsförbud råder och hur du ska hantera elden och vara uppmärksam på gnistor eller glöd så en brand inte sprids. Kanske bör du till och med fundera på om du helt ska avstå från att elda eller grilla säger Leif Sandahl, brandingenjör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

MSB:s råd till allmänheten:

  • Släng ej glödande cigarettfimpar på marken.
  • Om du tänkt elda eller grilla, ta alltid reda på vilken brandrisk som råder, exempelvis genom appen Brandrisk från MSB eller eller på SMHI:s webbplats.
  • Kontrollera alltid om eldningsförbud råder. Information om eldningsförbud hittar du ofta på din kommuns webbplats eller hos räddningstjänsten.
  • Om du ändå tänker grilla eller elda, använd fasta eldstäder, gasolgrill eller trädgårdsgrillar på ben. Kontrollera vilka lokala regler som gäller i din kommun.
  • Var mycket försiktig med engångsgrillar. Se till att alltid ha möjlighet att släcka med vatten.
  • Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela position för branden.

Bilden: Brandområde utanför Ängelsberg i Västmanland. Bilden tagen 22 augusti, lite mer än ett år efter den katastrofala branden. Foto: Anders J Andersson