Nya medlemmar till Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet har hittills fått över 700 nya medlemmar under år 2015. Det är förstås glädjande och medlemmar behövs för insatser i skyddet mot olyckor, krisberedskapen och det civila försvaret. Behoven finns framför allt lokalt nära medborgarna och de finns över hela Sverige. Varje medlem kan bidra med något för säkrare och tryggare liv.