Skogsbranden stärkte Sveriges krisberedskap

För ett år sedan började den största skogsbranden i modern tid i Sverige. Branden spred sig över 13 000 hektar och flera hundra personer deltog i släckningsarbetet. Under det år som gått har MSB haft regeringens uppdrag att utifrån erfarenheterna från skogsbranden skapa förutsättningarna för en stärkt krisberedskap.

Det är Helena Lindberg, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och Jan Wisén, avdelningschef på MSB, som i en debattartikel i Svenska Dagbladet sammanställer sina slutsatser runt regeringsuppdraget; att genom erfarenhetsåterföring stärka samhällets krisberedskap. Ett uppdrag som ska presenteras och vara färdigställt i januari 2016.

I sin debattartikel skriver Helena Lindberg och Jan Wisén att många aktörer, som till exempel kommunal räddningstjänst, länsstyrelser och centrala myndigheter har påbörjat ett förbättringsarbete men att mer kan göras. MSB har även starta ett utvecklingsarbete för att bistå med ett framskjutet ledningsstöd för exempelvis räddningsledare eller länsstyrelse vid en större olycka eller kris.

En annan viktig punkt som lyfts fram i debattartikeln är att det behövs ett mer sammanhållet och utvecklat system för att hantera olyckor och kriser. Utöver räddnings- och krishaneringsinsatser anser debattörerna att det krävs en samlad syn på samverkan med frivilligorganisationer och utnyttjande av spontanfrivilliga. I en artikel i Dagens nyheter säger MSBs kommunikationsdirektör, Svante Werger, att skogsbranden blev en ögonöppnare och att myndigheterna nu inser att de behöver arbeta mer med frivilliga.

Sammanfattningsvis skriver Helena Lindberg och Jan Wisén att samhället lärde sig av skogsbranden i Västmanland. Krisberedskapen stärktes och utvecklades som en följd av dessa lärdomar och Sveriges står därför bättre rustat än på länge för att möta olyckor, kriser och i förlängningen även krig.

Relaterade Länkar:

Läs hela debattinlägget på svd.se

Läs regeringsuppdraget på regeringen.se

Läs mer om MSB arbete med skogsbranden på msb.se

Läs artikeln ”Efter branden räknar samhället med frivlligkrafter” på dn.se

Se en dokumentär om skogsbranden på svt.se

Se inslaget ”Största branden i modern tid -ett år senare” där bland annat FRG intervjuas på tv4play.se

Text: Joel Sundberg
Foto: Jannike Wåhlberg

Vill du vara en del av Sveriges krisberedskap? Bli medlem