Fler kan överleva ett hjärtstopp

Ny forskning från Karolinska institutet visar att mer än hälften som drabbas av ett hjärtstopp kan räddas om en hjärtstartare används i tid. Bedömningen är att cirka 70 procent av de som drabbas skulle kunna överleva om en hjärtstartare kommer på plats inom de första minuterna. Detta är något som Civilförsvarsförbundet, genom olika projekt, bidrar till.

Succékampanjen Hjärta att hjälpa fortsätter att vara en stark aktör i utplaceringen av hjärtstartare. Tack vare kampanjen och alla ideella insatser från Civilförsvarsförbundets medlemmar har kännedomen och kunskapen om hjärtstartare ökat över hela landet och framförallt har projektet minskat avståndet till närmsta hjärtstartare. Till dagens datum har projektet bidragit till att placera ut 2.738 stycken hjärtstartare runt om i landet, från norr till söder. Det är något konkret vi som organisation har bidragit med för att öka möjligheten att få en hjärtstartare på plats så snabbt som möjligt.

När projektet hjärta att hjälpa startade och hjärtstartarna började placeras ut insåg Civilförsvarsförbundet att en avgörande faktor för att dessa hjärtstartare skulle användas var att även samla in information om var hjärtstartarna skulle placeras. Detta gjordes genom att starta Sveriges hjärtstartarregister. Tack vare medlemmarnas engagemang och förmåga att placera ut hjärtstartare i samhället fylldes registret snabbt med hundratals hjärtstartare vilket innebar att registret väckte intresse hos bland annat HLR-rådet som numera är en av delägarna för registret. Syftet med registret är att dels i förebyggande syfte skapa medvetenhet om var hjärtstartarna finns placerade, samt att i akutläge kunna informera de personer som finns i närheten av ett hjärtstopp om hjärtstartarnas position. Även detta bidrar stort till att öka möjligheten att snabbt få en hjärtstartare på plats.

Den som är intresserad att läsa mer om dessa två projekt kan kolla in www.hjartstartarregistret.se eller civil.se/hjarta. Den som är intresserad att läsa mer om forskningen som visar på att fler kan överleva ett hjärtstopp kan kolla in denna nyhet hos SVT eller läsa sammanfattningen av de två forskningsartiklarna, Early Cardiopulmonary Resuscitation in Out-of-Hospital Cardiac Arrest  och Mobile-Phone Dispatch of Laypersons for CPR in Out-of-Hospital Cardiac Arrest.

Text: Joel Sundberg