Ideellt engagemang på Cityfestivalen

Under Cityfestivalen i Västerås träffar besökarna i år på ett nytt arrangemang, Engagemangstältet, vilket är en del av Västerås stads integrationsprojekt ”Ny i Västerås”. En av organisationerna som vill hjälpa till att öka gemenskapen i samhället och därför finns i tältet är Civilförsvarsförbundet.

cityfestivalen_qrkod
Affisch med QR-kod till film om hjärt-lungräddning

Ny i Västerås syftar till att öka kunskapen, förståelsen och kännedomen om hur det är att leva i Västerås och på så sätt bli mer delaktiga i gemenskapen. För att uppnå detta har aktörer som jobbar med integration med fokus på samhällsinformation, vägledning, råd och stöd för utlandsfödda och andra invånare kartlagts och bjudits in till att samverka inom dessa frågor.

För att nå ut har projektet i år skapat engagemangstältet på Cityfestivalen. Civilförsvarsförbundet är en av aktörerna på plats i tältet för att visa upp sin verksamhet. De andra organisationerna som finns i tältet är ATSU, CAMVAS, Röda Korset, Mångkulturell Förening, Brottsofferjouren, Svenska Kyrkan, Slussa Vänner och Volontärbyrån som även är en av initiativtagarna till tältet.

– Volontärbyrån och Västerås stad har kommit på idén med Engagemangstältet för att skapa en plattform för ideella organisationer att nå ut, säger Pia Collin, verksamhetsledare i Civilförsvarsförbundet.

Under festivalen har Civilförsvarsförbundet bland annat informerat besökarna om hjärt-lungräddning på ett nyttsätt. Ett papper har delats ut med en kort information om hjärt-lungräddning samt en QR-kod som tar besökaren vidare till en instruktionsfilm i hur hjärt-lungräddning utförs. Något som uppskattats av besökarna.

– Responsen bland besökarna har varit otroligt positiv, avslutar Pia Collin.

 

Text: Joel Sundberg
Foto: Pia Collin