En intressant utsiktspost

Som generalsekreterare i Civilförsvarsförbundet har man en intressant ”utsiktspost”, ja den är mycket intressant för den som har ett stort samhällsengagemang och tar ansvar. Man står i förbindelse med Civilförsvarsförbundet lokalt och regionalt över hela Sverige. I många fall omfattar det även kommuner och länsstyrelser. Man har egna eller indirekta kontakter, eller mer än så, med myndigheter liksom andra idéburna organisationer på nationell nivå, universitet och högskolor. Dessutom möter man på olika sätt branschorganisationer inom ideella, privata och offentliga verksamheter, även utanför Sverige. Till dessa kontaktytor kan läggas regeringen med regeringskansliet och riksdagen. Som generalsekreterare är man oförhindrad att ta de kontakter som bedöms vara till nytta för det Civilförsvarsförbundet verkar för, nämligen säkrare och tryggare liv. Men vad som är betydelsefullt i sammanhanget är inte att allt detta är intressant för generalsekreteraren som person, utan vilka analyser och slutsatser den utifrån sina iakttagelser bidrar med för att Civilförsvarsförbundet ska vara en samhällsnyttig aktör medeborgarnas behov och möjligheter som ledstjärna.