Löfte till Sveriges befolkning

Med stöd av 75 % av ledamöterna beslutade Sveriges riksdag igår mål för det civila försvaret.

Från och med 2016 är målen att

värna civilbefolkningen,

säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, samt

bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Hur målen ska uppnås är inte klart.

Däremot är det klart för oss att Civilförsvarsförbundet – genom fortsatta ansträngningar och inom ramen för våra möjligheter – ska arbeta för att leverera både stöd till befintliga lösningar och förslag till nya lösningar på behovsområden som ännu inte är tillgodosedda. Det är ett löfte från Civilförsvarsförbundet till Sveriges befolkning. Det är lösningar som i hög grad kommer att involvera befolkningen.