Riksdagen uppmanar regeringen värna det civila samhället

Onödiga regler och hinder ska tas bort för det civila samhällets organisationer och det civila samhället ska stärkas och dess självständighet bevaras. Det är innebörden i den uppmaning som riksdagen i dag överlämnade till regeringen: att regeringen ska värna det civila samhället.

Läs mer om beslutet här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KrU11/

 

Foto: Flickr