Skogsbrand tömde hälften av landets skogsbrandsdepåer

Vid skogsbranden i Västmanland förra året tömdes hälften av landets 14 skogsbrandsdepåer på pumpar, motorsågar, slangar och annat släckmateriel. MSB arbetar med att fylla på depåerna igen men fortfarande återstår tre som ännu inte är påfyllda.

– Bara att hämta in materielen från skogarna har ju tagit väldigt lång tid, att återfinna alla slangar och slangkopplingar och så vidare som låg kvar ute i terrängen efter branden, säger Josefin Gullstrand, brandingenjör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, till Sveriges Radio Västmanland.

MSB tror att depåerna kommer att vara återställda till våren. Det sker också en omorganisering av hur materielen försvaras. Tidigare kunde en del ligga i en container och annat i en andra container. Dessutom var det materiel som var beroende av varandra. Och när containrarna hamnade på olika platser i skogen blev det problem. Nu kommer varje container att innehålla kompletta uppsättningar av allt som behövs.

Foto: Jannike Wåhlberg