Beredskap i kris

Tisdagen den 30 juni lanseras boken ”Beredskap i kris – Om livsmedelsstrategi och försörjning”. Det görs vid ett seminarium under Almedalsveckan, där Civilförsvarsförbundet medverkar inom ramen för det som kallas Försvarspolitisk arena.

När Sverige nu arbetar för att stärka krisberedskapen och bygga ett civilt försvar måste livsmedelsförsörjningen uppmärksammas. Allt fler tycks bli medvetna om Sveriges låga självförsörjningsgrad och därmed vår sårbarhet vad gäller livsmedel, men det räcker inte. Det finns en rad hur-frågor att hantera för att situationen ska kunna anses tillfredsställande. Tillgång till dricksvatten och mat är ju i alla lägen en förutsättning för överlevnad. Civilförsvarsförbundet bedriver därför sedan en länge tid opinionsbildning i syfte att skapa medvetenhet om behoven och möjligheterna inom detta område.

Det är också skälet till att Civilförsvarsförbundet och Svenska Blå Stjärnan ger ut boken, som är skriven av Susanne Gäre och Gunnar Lyckhage. Bedömningen är att budskapen om situationen, men också möjligheterna kräver ett sådant format.

Var beredd! På Civilförsvarsförbundets hemsida kommer det att finnas information om hur du köper boken till självkostnadspris. Med boken som stöd kommer även du att lättare kunna bidra till att förbättra Sveriges livsmedelsförsörjning!