GS vill göra frivilliga till självklar del av krisberedskapen

Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M. Johansson vill göra frivilliga till en självklar del av krisberedskapen. Det skriver han i en debattartikel i senaste numret av MSB:s tidning Tjugofyra7. Han hänvisar också till ny forskning, från Mittuniversitetet, som finansierats av MSB. Forskningen visar det frivilligheten länge hävdat: frivilliga är en ändamålsenligt resurs i krisberedskapen och krishanteringen. Anders M. Johansson skriver att alltför lokala eller länsvisa lösningar gör det svårare att möta en nationell kris på ett optimalt sätt. När det nu ska skapas ett civilt försvar är det viktigt att krisberedskapsresurserna hänger ihop och bildar en enhet.

”Det behövs inga enorma investeringar för att nå dit. Men vad som behövs är initiativ, tydlighet och en vilja från riksdag och regering att få med frivilligorganisationer som en integrerad del av en sammanhållen lösning.”, skriver han.

 

Läs hela texten här: http://www.tjugofyra7.se/msb/Avdelningar/Min-asikt/Frivilliga-sjalvklara-i-krisberedskapen/