Fel bunta ihop människor i stora grupper

Är din privatekonomi bra, är du frisk och har du ett socialt nätverk är dina förutsättningar att klara allvarliga händelser bättre än om du inte har det. Det visar Mittuniversitetets studie ”Individens förmåga att ta ansvar för sig egen säkerhet”.  Men det är viktigt att inte slå ihop människor till alltför stora grupper såsom barn, äldre och människor med funktionsnedsättningar. Om man gör det finns det en risk att missa enskilda individers kapacitet och förmåga. Det finns även psykologiska aspekter såsom låg stresströskel som spelar en stor roll för hur individer klarar av olika påfrestningar samt att ta ansvar för sin egen säkerhet.

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27566.pdf