Nationell kampanjvecka om äldres säkerhet

MSB kommer att samordna och genomföra den nationella kampanjveckan, vecka 40, 28 september till 4 oktober. I år har kampanjen utökats från en dag, 1 oktober som är FN:s internationella äldredag, till att vara en hel vecka.

Årets tema

är träning/aktivitet.

Vem kan delta i kampanjen

Alla organisationer som vill arbeta för att minska äldres fallolyckor genom att motivera dem till träning och att finna aktiviteter som kan engagera till fortsatt träning är välkomna att delta i kampanjen. Det finns ingen aktivitet som är för liten eller för stor.

Det är redan nu många regioner, kommuner och organisationer som anmält att de deltar i årets kampanj. Genom er medverkan når vi ut med information och rådgivning till de äldre. Samordna er gärna lokalt (region, landsting, myndigheter, kommunens olika förvaltningar, civilförsvarsföreningar och pensionärsorganisationer m fl.).

Regioner som deltar

Det är elva regioner som i dagsläget sagt ja till att medverka i kampanjen. Du som verkar i en region som deltar kan med fördel samverka regionalt och dessutom få stöd för ert lokala genomförande.

Lista på regioner som deltar 2015 samt kontaktpersoner

Vilka vill vi nå

Slutmålgrupp för årets kampanj är främst äldre i eget boende, anhöriga och vårdpersonal.

Frågor

Kontakta Inger Mörk på MSB på telefon 010-240 53 01, inger.mork@msb.se eller Yvonne Norrgård på Civilförsvarsförbundet ,yvonne.norrgard@civil.se