Kommunikation bygger på ett vi

Jag tänker dagligen på kommunikation. Hur fungerar kommunikationen i olika sammanhang och/eller varför fungerar den inte?

Jag kommunicerar varje dag med olika personer och målgrupper. Det är inte alltid så lätt att kommunicera.
Det är en utmaning att kommunicera på ett effektivt, respektfullt och ändamålsenligt sätt.

En förening och organisation bygger på ett vi. Civilförsvarsförbundets styrka bygger på vi:et.
Likaså bygger kommunikation på ett vi. Hur kan jag, du och vi bidra till en bättre
kommunikation och på så sätt även bidra till bygget av ett starkare Civilförsvarsförbund?