Ett ljus har tänts i tunneln!

Jag har länge framhållit att frivilligresurserna måste finnas med i sammanhanget av övriga samhällsresurser för att resultaten ska bli så bra som möjliga. Det behövs en samsyn om behov och möjligheter. Därför är det glädjande att det i regeringens proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020 står följande:

”Det finns behov av att analysera vilka ansvarsområden och vilka uppgifter inom civilt försvar och krisberedskapen som bäst kan mötas av frivilliga krafter. Utifrån en sådan analys bör sedan en målsättning för frivilligt engagemang i anslutning till samhällets säkerhet kunna formuleras.”

Insiktsfullt!