Över 10 000 registrerade hjärtstartare

Sveriges Hjärtstartarregister, som Civilförsvarsförbundet och Svenska HLR-rådet gemensamt startade och driver, har nu sprängt 10.000-gränsen. I dag finns 10.901 registrerade hjärtstartare som dessutom är verifierade. Det är en mycket bra utveckling. När registret gick ”on-line” i mitten av december 2009 fanns 491 hjärtstartare med i registret. Sedan dess har alltså också en valideringsprocedur införts för att höja kvalitén på informationen.

Det danska hjärtstartarregistret, som varit lite av en förebild, startade ett par år tidigare, 2007. Det har i dag 11.525 registrerade hjärtstartare. Skillnaden är bara cirka 600 registrerade hjärtstartare.

Sveriges Hjärtstartarregister är en av ett antal viktiga delar i arbetet för säkrare och tryggare liv för oss alla som bor i det här landet.

http://www.hjartstartarregistret.se