Sverige ska kunna utföra cyberattacker

Försvaret bör kunna utföra cyberattacker mot militära mål. Det anser försvarsminister Peter Hultqvist som nu vill utveckla den svenska försvarsmakten att kunna utföra cyberattacker.

 

Cyberangrepp på nätet blir idag allt mer vanligt. Nu vill försvarsministern ta tag i frågan och få Sveriges försvar att agera för att själva kunna utföra cyberattacker mot militära mål.

 

– Vi lever i en värld som förändras och utvecklas och vi ser att det här är en verklighet som tränger på oss. Vi måste utveckla våra förmågor inom försvarsmakten utefter de realiteter som råder i vår omvärld, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

 

Idag arbetar försvaret med att endast försöka försvara sig mot cyberangrepp. Försvarsministerns uttalanden visar en tydlig förändring för hur Sverige ska förhålla sig till cyberattacker och själva bli en aktör för att höja säkerheten och upprätthålla en respekt för det svenska territoriet.

 

– Allt som vi gör ingår i en samlad strategi för att bevara säkerheten och stabiliteten i vår del av Europa. Det ingår i en strategi för att höja tröskeln, säger Peter Hultqvist.

 

Foto: Flickr/Försvarsdepartementet Storbritannien