Låt oss rocka sockorna!

Idag rockar jag sockorna!

Min dotter, 7 år, påminde mig i morse om att idag skulle vi ha olikfärgade
sockor på oss för att vi alla är olika och det är bra. Så jag har olika sockor på mig idag. Rocka sockorna dagen har startats av Nathea, 10 år, som vill hedra sin stora syster som har Downs syndrom. Ett fint initiativ, som gärna kan permanentas. För visst är det bra med olikheter?

Också i vår egen organisation är vi olika. Vi har alla våra rötter, vi har vår egen klädstil, vi pratar på olika sätt och vi tänker olika. Naturligtvis har vi också en hel del gemensamt. Vi är med i föreningen därför att vi tycker att det som Civilförsvarsförbundet står för är viktigt. Ett säkrare och tryggare liv. För alla. Och just i detta ”för alla” finns kärnan i en demokratisk föreningsverksamhet. Den kärnan ska vi värna om!

#rockasockorna bilder på Svenska Downföreningens hemsida kan du följa här