I huvudet på en generalsekreterare

I min funktion som generalsekreterare har jag aldrig haft en egen agenda, inga egenintressen. Det som driver mig är övertygelsen om att det behövs ett stort och brett engagemang för att säkerheten och tryggheten ska omfatta hela samhället. Ingen kan göra allt, men praktiskt taget alla kan göra något. Det gäller att se möjligheterna och ta vara på resurserna. Ibland kan även det näst bästa vara bra nog. Andra gånger måste man nöja sig med en mindre bra – för den sakens skulle inte dålig – lösning för att det finns behov som är mer angelägna att tillgodose, som kräver mer resurser.

Av erfarenhet vet jag att lösningarna på olika problem och behov brukar bli bättre om de blir belysta ur olika perspektiv av personer som vet vad de sysslar med. Det gäller att kunna ge och ta med helheten för ögonen. Att vara kritisk är inget självändamål. Om kritiken är välgrundad och konstruktiv brukar den kunna bidra till förbättringar om de som kan göra skillnad är beredd att ta till sig synpunkterna.

Ända från början av mitt yrkesliv har valt att se på detta som ett slags försöksverksamhet – dock inte experimentverkstad. Det är många gånger svårt att i förväg bedöma effekten av olika åtgärder, åtminstone när man arbetar med samhällslösningar. När jag börjar skönja att resultatet inte blev det eftersträvade, det som behövdes, då är jag alltid beredd att tänka om för att finna andra angreppssätt. Att av prestigeskäl hålla fast vid något som uppenbart inte är bra är för mig att låta hänsynen till mig själv gå ut över andra. För mig är detta något otänkbart.

Att inte reflektera över tillståndens beskaffenhet, och att inte artikulera sina åsikter, är både bekvämare och lättare än motsatsen. Om man håller med och ser glad ut uppfattas det som trevligare, man utgör inget hot. Den som är kritisk riskerar däremot att hamna i onåd. Det är särskilt bekymmersamt för den som befinner sig i en beroendeställning. Då gäller det att ha klart för sig vilka man är till för och att stå upp för dem.

Så tänker jag.