Skogsbrandutredningens rapport

Skogsbrandutredningens direkta anledning var den våldsamma skogsbranden i Västmanland sommaren 2014. Utredningens uppdrag avgränsades under arbetets gång till att enbart avse beskrivning och utvärdering av den operativa insatsen och övrigt arbete i samband med branden. Utredningen har nu lämnat sin rapport till regeringen (Justitiedepartementet). Det är en tankeväckande och uppfordrande rapport, anser jag. Bilda dig gärna en egen uppfattning om det.

Enligt ett brev från inrikesminister Anders Ygeman från mig har regeringen gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att bedöma om det finns behov av ytterligare åtgärder som syftar till att stärka samhällets krisberedskap.