Sven Lindgren vald till vice ordförande för FOS

Sven Lindgren, förbundsordförande i Civilförsvarsförbundet, har i dagarna valts till vice ordförande för Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté, FOS, på nationell nivå. Ordförande är Annette Rihagen, tidigare rikslottachef och vice ordförande i FOS. FOS är en plattform för gemensamt agerande i gemensamma angelägenheter.

Vi gratulerar Sven Lindgren till utnämningen.