Europa föreslås dela information för att bekämpa terrorism

Brottsbekämpande myndigheter i Sverige kan få tillgång till Europas gemensamma informationsdatabas för viseringar för att bekämpa grova brott. Genom de nya reglerna får myndigheterna ytterligare ett verktyg att bekämpa terrorism.

Bättre informationsutbyte mellan EU:s medlemsstater ska göra det lättare att bekämpa terrorism och andra grova brott. Det föreslår regeringen i en proposition som har överlämnats till riksdagen.

– Med öppna gränser inom EU är informationsutbyte mellan EU:s medlemsstater av central betydelse för att den gränsöverskridande brottsligheten effektivt ska kunna bekämpas, säger inrikesminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

Brottsbekämpande myndigheter föreslås nu få tillgång till uppgifter i Europas gemensamma informationssystem för viseringar. För att sökning ska få göras i databasen krävs en koppling till en viss utredning eller visst underrättelseärende. Uppgifter kan då röra den registrerade personen och dennes resa som visum sökts för. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli.

 

 

Fakta visering:

En visering utfärdas för tillfälliga besök. Det är ett tillstånd som man måste ansöka om innan inresa. Syftet med besöket kan vara att besöka släkt eller vänner, ett turistbesök, ett affärsbesök, att delta i en konferens eller bara genomresa. En beviljad visering garanterar inte inresa, utan ytterst är det gränspolisen som avgör vem som får resa in.

Foto: Ginny www.flickr.com