Frivilligorganisationer ovärderliga i samband med branden i Västmanland

Arbetet som utfördes av frivilligorganisationer vid skogsbranden i Västmanland var ovärderligt. Det visar en utredning som nu har tagits emot av inrikesminister Anders Ygeman.

Insatserna vid skogsbranden i Västmanland förra sommaren har granskats och nu visar en utredning att det saknades en samlad lägesbild och riskbedömning i brandens inledande skede, något som gjorde det mycket svårt för räddningstjänsterna att genomföra insatser på ett rationellt och effektivt sätt.

Utredaren Aud Sjökvist har utvärderat den operativa insatsen och det övriga arbetet som bedrevs i samband med skogsbranden och har även sett att räddningstjänsten hade begränsad kunskap om hur man kunde förutse brandens framväxt beroende av väderförhållanden. Det saknades även förberedande åtgärder i form av risk- och sårbarhetsanalyser, utbildning och planering. Redan från början låg man steget efter branden och istället för att lyckas omringa branden tvingades man jaga den.

Utredningen visar även att insatser från bland annat frivilliga organisationer var mycket viktiga och att det i framtiden är nödvändigt att skapa förutsättningar och rutiner för ett effektivt utnyttjande av dessa ovärderliga resurser.

– Utredaren påpekar på flera brister. Nu ska vi gå vidare med förbättringsåtgärder, så att vi kan hantera framtida olyckor på ett bättre sätt, säger inrikesminister Anders Ygeman som nu har tagit emot utredningen.

Läs rapporten här.

Läs mer om hur man gör riskbedömningar vid skogsbränder.

Foto: Anders J Andersson