Livsmedelsstrategi klar nästa vår

Nästa år ska det finnas en klar och tydlig livsmedelsstrategi. ”Hållbarhet och långsiktigt arbete är vägen mot en mer hållbar livsmedelsförsörjning”, säger landsbygdsminister Sven‑Erik Bucht.

Igår gick startskottet för arbetet med Sveriges livsmedelsstrategi på Nalen i Stockholm. Inga färdiga förslag, konkreta mål eller löften om stöd presenterades under eftermiddagen men idéer och debatt fördes. Lantbruksminister Sven-Erik Bucht ska nu åka på turné i landet för att hämta in synpunkter och förslag på vad som ska ingå i en strategi för svensk matproduktion och nästa vår ska en livsmedelsstrategi presenteras.

– Vi måste ta vara på möjligheterna med svensk mat. Vi vill köpa svensk mat men det är inte alla gånger vi kan det. Vi får heller inte glömma att våra enskilda val i matbutiken styr svensk livsmedelsproduktion, sade Sven-Erik Bucht.

Idag importerar vi hälften av allt det vi äter vilket är problematiskt ur krissynpunkt om Sverige skulle utsättas för stora samhällsstörningar.

–Vi är mycket sårbara då vi importerar hälften av allt vi äter. Om vi skulle få problem med transporterna så tar livsmedlen slut på mellan tre och tio dagar, säger Sven Lindgren, förbundsordförande i Civilförsvarsförbundet.

Till skillnad från många andra länder har Sverige ingen politisk strategi för inhemska livsmedel, vilket har efterlysts av såväl bönder som handel och forskare. Enligt Sven-Erik Bucht ska nu hela livsmedelskedjan tas i beakt. Både ekologisk och konventionell odlad mat skall prioriteras.

– Vi ska inte ha en konflikt mellan ekologisk och konventionell odlad mat. Båda delar behövs för att säkerställa alla människors behov och utöka svensk livsmedelsproduktion och export.

Sven-Eriks Buchts turné börjar i Karlstad i slutet på mars och avslutas i Göteborg strax före midsommar. Landsbygdsministern kommer att leda arbetet men har utsett Annika Åhnberg, tidigare socialdemokratisk jordbruksminister, till processledare. Projektet Matlandet Sverige som startades av den tidigare landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C), läggs ner.

Läs mer om regeringens arbete med livsmedelsstrategin här.

Foto: Cecilia Corfitsen