Orosmoln och möjligheter

Rysslands hållning gentemot inte minst Ukraina ger anledning till oro. Det gör även terrorattentaten och IS härjningar. I Sverige är det däremot, åtminstone än så länge, vardagshändelserna som ger upphov till flest tankar och reflektioner hos mig, tillsammans med Sveriges beredskap för alla de hot och risker som inte är militära.

Alla vi som bor och verkar i Sverige måste bidra till lösningar som fungerar brett och flexibelt, lösningar som är kostnadseffektiva. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Men det ofrånkomligt regeringen och riksdagen som har ansvaret att se till att alla tillgängliga resurser används för att skydda och rädda liv, hälsa, egendom och miljö – oavsett orsaken.

Samhället är större än både staten och marknaden. De sammanlagda förmågorna och resurserna i Sverige är mycket stora. Om regeringen och riksdagen tar vara på och stimulerar medborgarnas engagemang och förmåga skulle det bidra till väsentliga förbättringar för hela samhället.