Bedragaren följer dina steg på nätet

Varje gång man kopplar upp sig på ett öppet nätverk kan man råka ut för ett intrång i mobil eller dator. Säkert nätverk är viktigt då en skicklig bedragare kan följa exakt vad du gör på skärmen på nätet.

Mobil- och dataintrång är idag allt mer vanligt och enligt MSB har Sverige blivit mer sårbart för IT-störningar. Att hacka sig in i någon annans internetbank eller på andra människors sociala profiler på nätet kräver numera inte exceptionella datakunskaper. Bedragaren sätter upp en kopia av det säkra nätverket, som din mobil eller dator väljer att koppla upp sig mot och sedan kan bedragaren följa exakt vad du gör på skärmen. Lösenord kan kopieras och din personliga kommunikation kan läsas om du inte är försiktig. Att ha Wi-Fi påslaget kan vara problematiskt.

– Idag bär vi omkring på väldigt mycket information i våra mobiler, gör snabba bankärenden och genomför andra transaktioner över mobilen, vilket medför stora risker för den som får sin mobil eller dator hackad, säger Lotta Mauritzson på SSF Stöldskyddsföreningen.

Riksrevisionen granskade i höstas IT-säkerheten i Sverige och presenterade en hård kritik mot svensk IT-säkerhet. Enligt Riksrevisionen vidtar regeringen och myndigheter inte tillräckliga åtgärder för att skydda sig och ansvaret för IT-säkerheten är splittrat mellan ett stort antal olika myndigheter. Det ska nu pågå en utredning som ska tydliggöra ansvaret för IT-säkerheten i Sverige som verkar för att få en tydligare gränsdragning mellan olika myndigheter.

Tips för att skydda sig från den här typen av intrång och bedrägerier:

  • Ha inte Wi-Fi påslaget på mobil eller dator. Då kommer inte din enhet att söka efter nätverk att koppla upp sig på.
  • Om du kopplar upp dig på ett öppet nätverk – försök förvissa dig om att det är upprättat av en trovärdig leverantör – du kan t ex stämma av nätverksnamnet med receptionen i hotellobbyn.
  • Logga inte in på personliga sidor (mail, Facebook etc.) eller andra sidor som kräver ditt lösenord via ett öppet nätverk som du inte känner dig trygg med.
  • Gör aldrig bankärenden eller internetköp via ett nätverk som du inte känner dig helt säker på är skyddat.
  • I normalfallet kan du läsa nyheter, kolla tidtabeller och titta på annan publik information utan att det är någon större risk för intrång.

Källa: Stöldskyddsföreningen