Föreningslivet vann momskampen

Momsen för ideella föreningar kommer inte att bli en verklighet. EU-kommissionen lägger ner kampen om föreningsmomsen.

Ideella föreningar slipper redovisa moms även i fortsättningen. Efter sex års påverkansarbete från Föreningssverige samt stöd från de svenska regeringarna, lägger nu EU-kommissionen ner kampen om föreningsmomsen. Beskedet är glädjande för många svenska föreningar då tid och kraft kan läggas på annat.

– Detta är otroligt viktigt för det svenska civilsamhällets utveckling och framtid. Vi är väldigt tacksamma att EU-kommissionen accepterar det svenska föreningslivets särart. Nu kommer allt från rödakors- till IOGT-NTO- och Civilförsvarsförbundsföreningar att kunna fortsätta fokusera på sin verksamhet i stället för att lägga tid på onödig byråkrati och administration, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Orsaken till beslutet från EU-kommissionen är att de har kommit fram till att det svenska undantaget inte påverkar EU:s inre marknad, något Sverige hävdat ända sedan ärendet togs upp första gången.

– Detta visar på vikten av att den idéburna sektorn samverkar i stora påverkansfrågor som berör hela samhällsutvecklingen. I detta fall har det varit viktigt att idrottsrörelsen och den sociala rörelsen gått samman och visat på de konsekvenser som skulle ha uppstått om Sverige hade tvingats införa en föreningsmoms, säger Göran Pettersson.

Foto: Margo Akermark www.flickr.com