Farligt brandskum fortsätter förorena

Försvaret fortsätter att använda farligt brandsläckningsskum trots att det finns miljövänliga alternativ. ”Hittills har det inte funnits något medel som vi har bedömt är tillräckligt effektivt som ersättning, säger Folke Bergh, chef på Försvarsmaktens miljöprövningsenhet.

Trots uppenbara risker fortsätter Försvarsmakten att använda sig av brandsläckningsskum som förorenar vattentäkter. Anledningen skall vara att de idag inte har funnit ett brandsläckningsskum som uppfyller deras krav på funktion och effektivitet.

– Hittills har det inte funnits något medel som vi har bedömt är tillräckligt effektivt som ersättning, säger Folke Bergh, chef på Försvarsmaktens miljöprövningsenhet, till tidningen Ny Teknik.

I höstas rapporterade flera medier om att var tredje svensk riskerar att ha kemikalier i sitt dricksvatten på grund av förorenade vattentäkter. Brandsläckningsskum som innehåller perflourerade alkylsyror (PFAA) med värstingen perfluoroktansulfonat (PFOS) har använts vid brandsläckningsövningar och bland annat vid flera flygplatser då det snabbt kan kyla ned en flygplatsbrand. Att använda brandsläckningsskum som innehåller PFAA är idag inte förbjudet.

Flygplatskoncernen Swedavia har däremot lyckats byta till ett fluorfritt brandskum på alla sina flygplatser, något som har fungerat bra. Enligt Folke Bergh ser släckningsbehoven mycket olika ut mellan civil och militär flygning. Militära plan är trängre än civila plan och värmen från en brand når cockpit snabbare.

– Det är skillnad mellan kraven på civilt och militärt. Efter 90 sekunder börjar det bli besvär med att få piloten att överleva. Dessutom är militära flygplan ibland beväpnade. Även det gör det rätt väsentligt att få ner temperaturen, säger Folke Borgh.

En utredning på Försvarsmakten har nu tillsats för att eventuellt ersätta farligt släckskumm. Livsmedelsverket redovisar att Sverige har idag 109 vattentäkter som är påverkade av PFAA som försörjer 3,6 miljoner svenskar med vatten. Dock visar kartläggningen att halterna i de flesta fall är mycket låga och inte innebär en hälsorisk.

Läs mer om PFAA, PFOS och förorenat vatten här.

Foto: Patrik Neckman www.flickr.com