Krisberedskapen ska granskas

Det kan finnas brister i krisberedskapsverksamheten på flera håll i Sverige. Nu har Riksrevisionen inlett en granskning av länsstyrelsernas krisberedskapsarbete.

En förstudie från Riksrevisionen visar att krisberedskapen kan ha brister i flera län. Det finns även tecken på att det saknas resurser i flera länsstyrelser för att klara av krisberedskapen.

Länsstyrelsens uppdrag är idag att samordna krisberedskapen mellan olika aktörer i länen. Krisberedskapsverksamheten varierar mellan olika länsstyrelser beroende på hur riskbilden ser ut i olika län. Syftet med granskningen är att se över om det finns brister i det statliga åtagandet när det gäller det regionala krisberedskapsarbetet och se över dess effektivitet och resurser.

Under 2013 uppgick länsstyrelsernas verksamhetskostnader för krisberedskap, skydd mot olyckor och civilt försvar till cirka 204 miljoner kronor. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport i slutet av juni detta år.

Foto: Gabriel www.flickr.com