Vardagsbrott ökar i Sverige

En prognos från Brottsförebyggande rådet visar att vardagsbrott har ökat med fyra procent sedan 2013 i samtliga län förutom i två. I Södermanland och Blekinge sker idag färre brott.

Fler människor i Sverige blir idag utsatta för vardagsbrott i jämförelse med förra året. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet. Under 2014 anmäldes 703.585 vardagsbrott varav flest stölder men det är trafikbrotten som har ökat allra mest. Förklaringen till detta är att Polisen numera registrerar smitning från parkeringsskada med samma brottskod som allvarligare smitningsbrott. Skadegörelse står även för en stor del av ökade vardagsbrott då 150.926 fall av skadegörelse anmäldes under 2014.

Samtliga kategorier: skadegörelsebrott, stöld, inbrott, trafikbrott och misshandel har ökat i alla län förutom i Södermanland och Blekinge. I Blekinge som visar bäst resultat, har vardagsbrotten sjunkit med fem procent. Mest vardagsbrott sker idag på Gotland där vardagsbrotten har ökat med 22 procent jämfört med året innan.

Läs mer om 2014 års brottsstatistik här.