Våld mot unga uppmärksammas

Unga utgör en stor grupp av dem som drabbas av våld. Under Internationella Brottsofferdagen som firas idag uppmärksammas frågan om ungas våld i nära relationer.

Ungdomar i åldern 15-24 år är den grupp i samhället som är mest utsatt för våld. Detta är problem som samhället måste börja ta på allvar. Det säger Annika Öster, generaldirektör på Brottsoffermyndigheten inför dagens temadag ”Gränser och gråzoner – ungas utsatthet för våld” som äger rum idag på Norra Latin i Stockholm under årets Internationella Brottsofferdag.

– Många ungdomar berättar inte självmant om hur de mår och vad de har upplevt. Vi vuxna måste därför bli betydligt bättre på att våga fråga, lyssna och agera, säger Annika Öster.

Annika Öster, 2013, foto av Andreas Nilsson Annika Öster. Foto: Brottsoffermyndigheten.

Kunskapen om de ungas utsatthet är idag låg, särskilt när det gäller våld i nära relationer. Det finns heller ingen officiell statistik kring hur många unga som drabbas av våld i nära relationer. Det finns heller inte någon statistik för de brott som begås via digitala kanaler som vuxit till att bli nya arenor för våldsutövande.

Internationella Brottsofferdagen arrangeras för sextonde året i rad. Syftet med dagen är att belysa brottsoffers situation. Huvudarrangör är Brottsoffermyndigheten i samarbete med sju ideella organisationer.

Brottsoffermyndigheten har tagit fram en ny webbplats där unga kan söka information om olika typer av brott, bland annat om våld i nära relationer. Gå in på www.jagvillveta.se

Gränserochutsatthet

Läs mer om ungas utsatthet för våld från Uppsala universitet.

Foto: Hamed Parham www.flickr.com