Dags för en nollvision för allvarliga olyckor

Allvarliga olyckor, sådana som ger upphov till svåra skador och dödsfall, måste undvikas om det är möjligt. Det ter sig både omänskligt och även i övrigt orimligt att ställa olika olyckstyper mot varandra. Alla allvarliga olyckor innebär mänskligt lidande och kostnader för både individ och samhälle. Därför måste olyckorna förebyggas i sammanhanget av varandra. En nollvision kan leda oss framåt, men den måste omfatta alla allvarliga olyckor.