Viktigt med eget ansvar vid krissituation

I Sverige importerar vi hälften av det vi äter vilket bidrar till en ökad sårbarhet om transportsystem skulle kollapsa. Sven Lindgren, förbundsordförande i Civilförsvarsförbundet vill tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund lyfta frågan om en ökad självförsörjning i Sverige.

Förra veckan debatterades frågan om Sveriges sårbarhet gällande matvaruförsörjningen i Umeå och Sven Lindgren från Civilförsvarsförbundet var på plats för att diskutera frågan. Sverige är idag ett av de länder i Europa som är mest beroende av import av livsmedel.

– Vi importerar hälften av allt vi äter och det gör att vi är väldigt sårbara. Om vi skulle få problem med transporterna så tar livsmedlen slut på mellan tre och tio dagar, säger Sven Lindgren.

Han menar att myndigheter måste vakna och ta frågan om ett samhälleligt civilförsvar på större allvar.

– Man är medveten om att vi har ett sårbart samhälle men samtidigt bygger vi system som vi tror är idiotsäkra mot framtida problem. Så den här aningslösheten måste vi se upp med och börja tänka på att det kan hända naturkatastrofer eller krig även i Sverige, säger Sven Lindgren.

personfoton-styrelse-sven_lindgren_ordf_xs

I Norrbotten är länsstyrelsen på god väg att ta tag i frågan om störningar i livsmedelsförsörjningen men på många håll behöver frågan lyftas högre. Inom Livsmedelsverket pågår även ett stort arbete med att se över vad livsmedelsberedskap innebär.

Läs mer om livsmedelsberedskap i Livsmedelsverkets senaste rapport 2011

Intervju med Sven Lindgren och om vår hotande livsmedelsförsörjning i SVT.

Foto:Giusec 2004 www.flickr.com