Hjärtstartare brister i underhåll

Hjärtstartare behöver underhållas noga men många hjärtstartare saknar regelbundet underhåll. Det meddelar Läkemedelsverket som nu slår larm om saken.

Läkemedelsverket har fått uppgifter om att det finns brister i underhåll av hjärtstartare på flera håll i Sverige. Detta har uppmärksammats genom samtal från bland annat distributörer och andra aktörer som menar att detta kan leda till allvarliga konsekvenser när liv ska räddas.

– Vi har uppmärksammat fenomenet då vi från flera håll har hört att underhållet inte skötts som det är tänkt, säger Karin Hampus, utredare på Enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket.

Karin Hampus berättar att de flesta modeller av hjärtstartare ska kontrolleras regelbundet och underhållas.

– Livslängden på olika hjärtstartare skiljer sig men vanligtvis brukar de hålla mellan två till fem år. Det är mycket viktigt att följa underhållsinstruktionen noga som kommer med produkten. Vi går nu ut med denna information i förebyggande syfte, vi vill inte se att hjärtstartare plötsligt inte fungerar, säger hon.

Läkemedelsverket uppmanar innehavare av hjärtstartare att alltid kontakta tillverkaren/distributören när det har uppstått problem med en hjärtstartare. Tillverkare har en undersökningsplikt av det inträffade och även en rapporteringsplikt till Läkemedelsverket.

Hjärtstartare finns idag på många offentliga platser i hela Sverige. Civilförsvarsförbundet har de senaste åren förmedlat 2.676 hjärtstartare över hela Sverige. På https://civil.se/hjarta/ kan ni läsa mer om detta.

Vid hjärtstopp, fortsätt blås!

Riktlinjerna för HLR i Sverige och internationellt är tydliga, att upprepat utföra 30 kompressioner och 2 inblåsningar vid plötsligt oväntat hjärtstopp. Skulle dock ett vittne vara osäker på hur HLR skall utföras är det alltid bättre att göra något, det vill säga, gör då gärna bara bröstkompressioner hellre än att inte göra något alls!