Dålig krisberedskap bland allmänheten tror myndigheter

En enkätstudie från MSB och Nationellt centrum för krishanteringsstudier vid Försvarshögskolan visar att allmänhetens krisberedskap brister. De flesta skulle endast klara sig ett dygn utan el och vatten.

Krisberedskapen hos allmänheten är för dålig i Sverige. Det visar en enkätstudie från Nationellt centrum för krishanteringsstudier vid Försvarshögskolan på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De har frågat landets beredskapssamordnare om gränsdragningen mellan det offentligas ansvar respektive enskildes ansvar före, under och efter en kris och resultaten är nedslående. De flesta beredskapssamordnare som tillfrågats bedömer att befolkningen endast skulle klara sig ett dygn utan el och vatten vid en krissituation.

– De flesta saknar nog främst en mental förberedelse för att något kan hända. Men också en viss hemberedskap – att man kan tappa upp vatten, har lite torrmat och konserver, batterier till en radio, en ficklampa och sådana saker, säger Stefan Anering, enhetschef på MSB, till Göteborgsposten.

Mer än hälften av beredskapssamordnarna tycker att det bör ingå i enskildas ansvar att kunna klara grundläggande behov under tre dygn. 24 procent anser att två dygn är en rimligare tid.

Flera beredskapssamordnare menar att samhället måste bli tydligare och våga ställa krav på allmänhetens förmåga att klara av en kris. De flesta efterlyser en nationell kampanj om ansvar och krisberedskap. Hos MSB ska man nu försöka höja intresset genom olika informationssatsningar.