Allmänhetens beredskap bör stärkas

En ny enkätundersökning som MSB idag presenterade resultatet av, visar att tilltron till allmänhetens förmåga att, i en samhällskris, klara sig själva är ytterst begränsade. De flesta beredskapssamordnare och säkerhetsansvariga i kommuner och länsstyrelser tror att enskilda personer under en kris klarar sig själva högst i ett dygn. Krisberedskapen kan bli mycket bättre.

Informationskampanjen 72-timmar som Civilförsvarsförbundet med bravur genomförde hösten 2014 nådde 31 000 personer i hela landet på 4 månader. Utbildningen gav grundläggande kunskap i krisberedskap. Det finns fortfarande ett stort behov av en liknande satsning. En kan ju bara önska att Civilförsvarsförbundet som redan har organisationen, kontakterna och ett ypperligt material skulle få fortsätta med den lyckade satsningen.