Effektivare samordning av resurser vid kriser

I januari undertecknade Civilförsvarsförbundet, ett antal andra civila aktörer som myndigheter och företag, Länsstyrelsen i Dalarna och Försvarsmakten en gemensam krishanteringsstrategi. En effektivare samordning av resurser vid kriser är nu att vänta i Dalarnas län.

Civilförsvarsförbundet ska tillsammans med Länsstyrelsen i Dalarna och Försvarsmakten, samverka vid kriser och större olyckor i Dalarnas län. Målet med den nya krishanteringsstartegin, som undertecknades i slutet av januari, är att få en fungerande samverkan vid allvarliga störningar, olyckor och kriser i Dalarnas län. Förhoppningen är att kunna använda hela samhällets resurser på ett effektivare sätt. Civilförsvarsförbundet får i uppdrag att utbilda deltagare i Frivilliga Resursgruppen, FRG, i de kommuner som ser ett behov av frivilliga förstärkningsresurser. För närvarande finns FRG i tio av Dalarnas kommuner och omfattar cirka 500 personer.

Roger Sverker, verksamhetsledare för Dalarna och Gävleborg var på plats och undertecknade avtalet. Som ny verksamhetsledare tyckte han att det var mycket roligt att få ta del av samverkansplanen.

– Detta betyder mycket för Civilförsvarsförbundet och FRG i Dalarna. Det är ett stort värde att synas i olika sammanhang och kunna framhäva och visa FRG:s fantastiska resurser, säger Roger Sverker, som även berättar att liknande planer för samverkan pågår i Gävleborg.

Krishanteringsstrategin innefattar bland annat målsättningar och rutiner för krishanteringsarbetet i Dalarna. Ett regionalt näringslivsråd och ett regionalt krishanteringsråd har till uppgift samordna och stödja Länsstyrelsens krishantering i Dalarnas län. Projektet har drivits fram av Länsstyrelsen i Dalarna med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

 Läs mer om strategin för samverkan och ledning i Dalarnas län.

Foto: Leif Olofsson Helldal