Ökad otrygghet trots färre anmälningar

I Göteborg har antalet anmälda brott minskat de senaste åren. Men oro finns bland äldre och kvinnor trots att det oftare är unga män som utsätts för brott och hot.

Under 2013 anmäldes färre brott i Göteborg än för tio år sedan. Trots detta råder det en otrygghet hos många Göteborgare, speciellt bland kvinnor och äldre, även om det är unga män som främst utsätts för brott och hot.

– Det finns inget linjärt eller rakt samband på något vis mellan den faktiska brottsligheten och oron eller otryggheten. Det är paradoxalt men det är två helt olika saker. Människors känsla är en betydligt mer vag och svårgripbar känsla än människors faktiska utsatthet för brott, säger Sven-Åke Lindgren, professor i sociologi vid Göteborgs Universitet till Fria-tidningen.

Lindgren Sven-ke

 

 

 

 

 

 

Sven-Åke Lindgren. Foto: Göteborgs universitet.

Sven-Åke Lindgren menar att media bidrar till människors oro. Enstaka brott upplevs som skrämmande och får stor uppmärksamhet. Dubbelt så många kvinnor än män känner sig oroade och personer över 65 år är mer otrygga än yngre, något som kan bero på att de är mer isolerade och mer beroende av information från media.

– Vi lever i en orolig tid och tar in så mycket information kring det som händer. Stora händelser utanför vår egen miljö bidrar även till en ökad otrygghet, säger Sven-Åke Lindgren.

Men oron kan i vissa fall vara befogad. Brott och även rån mot äldre har ökad något de senaste åren. Ofta handlar det om organiserade ligor som lurar äldre vid olika besök i hemmet. Under 2014 anmäldes 38 rån mot äldre, den högsta siffran sedan 2005.

 Läs mer om hur äldre luras i hemmiljö i Dagens nyheter.

Foto: Werner Nystrand 2011, www.flickr.com