Miljögifter som påverkar barn ska stoppas

Frågan om en giftfri miljö för unga högprioriteras. Nu satsar regeringen ytterligare 25 miljoner kronor för att bekämpa miljögifter som barn utsätts för.

Sveriges förskolor och skolor ska bli giftfria. Det säger klimat- och miljöminister Åsa Romson som nu gett Kemikalieinspektionen ytterligare fyra år att vidareutveckla handlingsplanen för en giftfri vardag fri från kemikalier.

– Det är särskilt viktigt att skydda barnen. Därför ska arbetet fortsätta så att Sveriges förskolor och skolor kan bli giftfria. Barn ska inte drabbas av sämre hälsa på grund av gifter i kläder, mat, dricksvatten eller i sina leksaker, säger Åsa Romson.

I början på förra veckan lämnade Kemikalieinspektionen in en slutrapport till regeringen för uppdraget Handlingsplan för en giftfri vardag som de arbetat med i fyra år.

–Vi har varit en av tre medlemsstater i EU som har lämnat mest förslag till åtgärder och jag är nöjd med vad vi hittills har åstadkommit för att minska riskerna. Resultatet är bland annat att vi gjort fler inspektioner av farliga kemiska ämnen i varor, arbetat för att utveckla EU-lagstiftningen och ökat det internationella arbetet, säger Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen.

 

NinaCromnier

Nina Cromnier. Foto: Kemikalieinspektionen.

Hittills har de på Kemikalieinspektionen fokuserat på en ökad tillsyn över farliga ämnen i varor. De har även drivit FN:s miljöprograms globala projekt om information om farliga kemiska ämnen i varor som idag har tyckts öka och stöttar regeringens uppdrag. Nästa handlingsplan för en giftfri vardag ska presenteras om fyra år och kommer då bland annat att innehålla särskilda åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen, hormonstörande ämnen och allergiframkallande ämnen. De ska även se över möjligheten med skatter på farliga ämnen, öka tillsynen på varor och föra dialoger med företag för att minska produkter som innehåller miljögifter. Byggnadsmaterial och inredning som påverkar barns vardagsmiljöer ska även utredas. Kemikalieinspektionens handlingsplan får ett ökat anslag med 25 miljoner kronor för år 2015.

Läs mer om Kemikalieinspektionens arbete mot miljögifter i vardagen

Foto: Daniel Milesson 2008. www.flickr.com