Fem personer vann vevradio

Under hösten hade Civilförsvarsförbundet en webbutbildning i 72-timmars krisberedskap. Fem personer som deltog i nätutbildningen har nu vunnit en vevradio som levereras under våren.

Höstens nätutbildning ”72 timmar” verkade för att ge individer en ökad kunskap om krisberedskap vid svåra samhällsstörningar som hotar de grundläggande basbehoven som mat, vatten, värme och information. Totalt har över 700 personer genomfört nätutbildningen som fortfarande pågår och över 31,000 personer har nåtts av kampanjen 72-timmar. Fem personer har nu dragits som under våren kommer att få en vevradio från Civilförsvarsförbundet. Dessa är: Anette Christensen från Vårgårda, Christian Nilsson från Karlstad , Martin Olsson från Katrineholm, Thomas Welander från Brunflo och Peter Polvi från Södertälje. Till dem har vi ställt frågorna:

 

Vad tyckte du om nätutbildningen?

Anette Christensen: Utbildningen var bra.

Christian Nilsson: Det var lätt att ta in informationen och omfattningen var lagom när det gällde både tidsåtgång och information.

Martin Olsson: Bra, enkel och informativ!

Thomas Welander: Intressant och lärorik. Kursen var enkel att hantera så att alla som tittar på den förstår vad man bör ha hemma och vad man ska göra om det blir elavbrott.

Peter Polvi: Enkel och väldigt bra.

Vad vet du nu om krisberedskap?

Anette Christensen: Ganska mycket.

Christian Nilsson: Mycket av det man har hört ”av andra” kunde nu fastställas och jag är även med utbildningen lite tryggare med hur jag ska agera i vissa situationer som till exempel längre strömavbrott.

Martin Olsson: Lite mer än förut.

Thomas Welander: Har blivit uppdaterad sedan jag fick motsvarande i pappersform någon gång under 90-talet. Det mest intressanta är ju att man inte kan räkna med hjälp från myndigheterna förrän dygn tre och om ens det.

Peter Polvi: Bra mycket mer än innan.

Hur känns det att just du har vunnit en vevradio?

Anette Christensen: Har önskat mig en så jag blev väldigt glad.

Christian Nilsson: Att vinna vevradion var fantastiskt kul då jag efter utbildningen var i förd med att skaffa en sådan. Som tur är kom jag aldrig mig för att åka iväg och köpa en, och hade jag gjort det hade grannen fått den istället.

Martin Olsson: Helt underbart. Nu klarar jag en kris bättre.

Thomas Welander: Jättekul, det låg i planeringen för inköp sedan ett tag men nu kommer den till mig utan att jag anstränger mig.

Peter Polvi: Vinner aldrig något så det känns jättebra!

 

För dig som fortfarande vill gå nätutbildningen i 72-timmars finns chansen fortfarande kvar. Gå in på https://civil.se/72-timmar/