Våra värderingar

”Sveriges Civilförsvarsförbund är en ideell, demokratisk och rikstäckande frivilligorganisation. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. Förbundets mål är säkerhetsmedvetna människor, som genom sitt agerande stöder såväl individen som samhället. Förbundet verkar för att stärka demokratin och människovärdet samt bidrar till en hållbar samhällsutveckling.” (ur stadgar för Civilförsvarsförbundet)

Varje dag är det viktigt att minnas vad Civilförsvarsförbundet är och vad vi står för. En dag som denna, Förintelsens minnesdag, är det på sin plats att tänka särskilt noga på det. En tid som den vi lever i, är det av avgörande betydelse att våra värderingar och vår värdegrund genomsyrar hela organisationen.