Kvinnor minimerar hotbilder

Att bana vägen för kvinnor ökar chanserna till att överbrygga fattigdom och minska krig. Det berättar Robert Egnell, docent i krigsvetenskap, som forskar om mänsklig säkerhet och genderperspektiv inom militära organisationer på Försvarshögskolans senaste föreläsning.

På många platser är otryggheten utbredd. Radikalisering och extremism ökar i världen och epidemier hotar våra länder. Stora världsmakter spänner upp sig och naturkatastrofer sker på båda sidor om de stora haven. Enligt Robert Egnell, docent i krigsvetenskap från Försvarshögskolan, befinner vi oss nu i ett bistert läge. Säkerhetsmässigt har vi dock aldrig varit så säkra som nu, menar Robert Egnell, men däremot har vi aldrig haft så många människor på flykt från krig som vi har idag. Men krig är kanske inte det som oroar människor mest, mindre saker på lokal nivå är det som hotar individer.

De många hoten människor upplever kräver ett förebyggande perspektiv som hanterar grundorsakerna till konflikter, epidemier och katastrofer. Mänsklig säkerhet och genderperspektiv är två tätt sammankopplade koncept som ger oss en ny förståelse för säkerhetspolitiska problem och lösningar. Forskning har visat att kvinnors arbete inom fredsfrämjande insatser, fredsbyggande arbete och inom humanitärt bistånd fungerar som en katalysator i alla andra processer för att uppnå strategiska mål.

Ta del av Försvarshögskolans spännande föreläsning på: www.fhs.se/sv/nyheter/2015/mansklig-sakerhet-och-genderperspektiv/

 

egnell1webb egnell4webb

 

Robert Egnell är docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Han är för närvarande tjänstledig och verksam som docent och studierektor inom Security Studies Program vid Georgetown University där han forskar om och undervisar om ämnen från mänsklig säkerhet och stadsuppbyggnad till internationella insatser och hybridkrigföring. Han arbetar även för Georgetown Institutet for Women, Peace and Security, där han fokuserar på genderperspektiv och kvinnors integrering i militära organisationer.