Landräddningen på scenen

I onsdags intog Henrik Essunger, verksamhetsansvarig för Landräddningen, Siv Nyberg, projektledare för Landräddningens pilotprojekt i Gävle samt Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M. Johansson scenen på mötesplats Välfärdsteknologi och E-Hälsa på Kistamässan. På plats var många olika aktörer inom kommunal vård och omsorg och inom säkerhetbranschen.

Anders M. Johansson betonade vikten av samhällsengagemang och Civilförsvarsförbundets positiva syn på Landräddningens utvecklingspotential. Henrik Essunger berättade om idén med Landräddningen, ”En app-baserad folkrörelse under framväxt” och Siv Nyberg berättade om det pågående pilotprojekt som nu pågår i Gävle kommun.

– Vi arbetar nu med att utöka antal användare av Landräddningsappen och nätverkar i stort sett hela tiden. Tanken är att alla ska kunna hjälpa till utefter egen förmåga. I dagsläget testar vi bland annat funktionen på gruppbostäder i Gävle och i slutet på november kommer vi att kunna presentera resultat, berättade Siv Nyberg under sitt föredrag.

Välfärdsteknologin verkar för en ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället som ofta utgår från individens olika behov och förutsättningar. Landräddningen är ett samarbetsprojekt där Civilförsvarsförbundet är en av flera samarbetspartners.

Läs mer om Landräddningen på: www.landraddningen.nu